టీఎస్ కు లోక్ సత్తా పార్టీ కొత్త టీం.. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా తుమ్మనపల్లి శ్రీనివాస్, ఉపాధ్యక్షులు గజానని, రవీందర్, జగన్.. ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీనివాసవర్మ

Tuesday, July 30, 2019 - 16:54